Aanvraag indienen bij het WG-fonds

Wat is het WG -fonds?

Het WG-Fonds is een klein solidariteitsfonds, wat tot doel heeft acties en activiteiten te ondersteunen van kleinschalige, progressieve organisaties die zich inzetten voor een veel eerlijkere, meer duurzame en minder repressieve samenleving.
Het fonds richt zich op eenmalige, kleinschalige activiteiten en concrete acties die weinig kans maken bij andere fondsen.
Een derde van het budget van het fonds gaat naar activiteiten die als doel hebben de politieke en maatschappelijke positie van uitgeprocedeerde vluchtelingen en geillegaliseerden te verbeteren.

Het WG-fonds vergadert elke tweede maand en werkt samen met het X-Y actiefonds (voorheen XminY) om de raakvlakken met Nederlandse actiegroepen te verhogen.

Aanvragen

Stuur een volledige aanvraag per e-mail of post met minimaal de volgende informatie:

  • Naam en doelstelling van de aanvragende organisatie
  • Naam contactpersoon + contactgegevens
  • Adres en bankgegevens
  • Aanleiding, omschrijving en doelstelling van activiteit waar geld voor wordt aangevraagd
  • Plan van uitvoering
  • Begroting met toelichting
  • Bedrag dat je aanvraagt bij het WG-Fonds en bij welke andere fondsen e.d. er een aanvraag is gedaan

Het WG-Fonds subsidieert geen structurele kosten, reiskosten of studiekosten.  Ook aanvragen voor het ondersteunen van individuen worden door het fonds niet gehonoreerd.

De bedragen die het WG-Fonds toekent liggen in de ordegrootte van € 50,- tot maximaal zo’n € 250,- per aanvraag. Activiteiten met een begroting groter dan € 5000,- worden niet in behandeling genomen. De aanvragende organisaties mogen niet op winst zijn gericht.

Stuur je aanvraag naar:

Wg-fonds
Ketelhuisplein 41
1054 RD Amsterdam

Mailen kan ook via ons contactformulier WGfonds.