Huur informatie Paviljoen 1 en 2

Op zoek naar woon- of werkruimte?
Dan kun je je inschrijven bij de woon- en werkvereniging WG-terrein.

De vereniging WG verhuurt zo’n 80 woon- en 35 werkeenheden in twee verbouwde ziekenhuispaviljoens op het WG-terrein in Amsterdam Oud-West. De doelstelling van de vereniging is om woon- en werkruimten te verhuren aan personen, instellingen, kunstenaars en bedrijven die minder draagkrachtig zijn en/of om politieke/sociale redenen elders moeilijk terecht kunnen.

Wat hebben we in de aanbieding?

Woonruimte

De woonruimtes zijn verdeeld over 13 groepswoningen (‘gangen’) van 4 tot 11 personen.
Het zijn onzelfstandige wooneenheden (1-kamerwoningen), waarbij je sanitaire voorzieningen, zoals douche en toilet, deelt met je ganggenoten.
De grootte van de eenheden varieert van 27 tot 67 m2. De mate van samenwonen wisselt per gang. In woongroepen wordt meer samen gedaan dan in woongangen.

Werkruimte

De werkruimtes bevinden zich op de begane grond van de twee paviljoens en zijn geclusterd in een aantal gangen. Sommige hebben een rechtstreekse toegang vanaf de straat, de anderen via een van de vier centrale ingangen. De grootte van de ruimtes varieert van 15 tot 100 m2 en in de meeste gevallen worden de sanitaire voorzieningen gedeeld met gang genoten.

Zou je graag mee willen doen met dit geweldige project?

Een informatieformulier en een inschrijfformulier kun je onderaan deze pagina downloaden of aanvragen op ons adres.

Vanwege het specifieke karakter van ons project, moet je wel aan een aantal criteria voldoen. Kandidaten die aan de criteria voldoen worden op een lijst geplaatst en wanneer er een ruimte vrijkomt, kan de betreffende gang uit deze lijst een of meer kandidaten uitnodigen voor een gesprek. Op basis van dit gesprek wordt een keuze gemaakt en voorgelegd aan het bestuur van de vereniging. Normaal gesproken neemt het bestuur de voordracht van de gang over en kan de nieuwe huurder worden toegewezen.

Onze criteria:

  • Je moet bereid zijn om een actieve bijdrage te leveren aan het beheer van het project van minimaal 6 uur per maand.
  • Het leuk vinden om samen met andere bewoners en werkenden dit woon/werk-project te beheren en verder te ontwikkelen.
  • Voor een woonruimte: Je netto-inkomen mag niet hoger zijn dan 1,5x bijstandsniveau:
    dit is ongeveer € 1920,= euro voor een alleenstaande en voor een alleenstaande ouder
    en € 2750,= voor een stel.
  • Voor een werkruimte moet je bereid zijn om inzage te geven in je boekhouding. Je financiële mogelijkheden dienen in een redelijke verhouding te staan tot de huurprijs. En je moet natuurlijk mens-, dier- en milieuvriendelijk werken.
  • Voor een bedrijf geldt bovendien dat je in de startfase moet verkeren.

Om je inschrijving geldig te maken dien je een bedrag van € 5,- over te maken op Triodos rekening NL15 TRIO 0338 7892 43 ten name van  Wilhelmina Gasthuis Terrein o.v.v. “Toekie”. Je inschrijving blijft 1 jaar geldig.
Als je langer ingeschreven wilt blijven, moet je je na 1 jaar zelf opnieuw aanmelden door een briefje te sturen aan de vereniging waarin je aangeeft nog steeds geïnteresseerd te zijn om hier te komen wonen en/of werken.


Inschrijven voor woonruimte
Formulier en informatie:

Informatieblad Woonruimte 2024
informatie wonen 2024Dit is een pdf bestand wat je makkelijk kunt weergeven en printen.
informatie wonen 2024Dit is een Word (doc) document.
Inschrijfformulier Woonruimte 2024
wgterrein inschrijfformulier Woonruimte Dit is een pdf bestand wat je makkelijk kunt weergeven en printen.
wgterrein inschrijfformulier WoonruimteDit is een OpenDocument (odt) wat je met vrijwel alle tekstverwerkers kunt openen, printen en invullen.

Inschrijven voor werkruimte
Formulier en informatie:

Informatieblad werkruimte
infoformwerken2018Dit is een pdf bestand wat je makkelijk kunt weergeven en printen.
infoformwerken2018Dit is een Word (doc) document.
Inschrijfformulier werkruimte
wgterrein_inschrijfformulierwerkruimte-2019_simpleDit is een pdf bestand wat je makkelijk kunt weergeven en printen.
wgterrein_inschrijfformulierwerkruimte-2019_simpleDit is een OpenDocument (odt) wat je met vrijwel alle tekstverwerkers kunt openen, printen en invullen.