Gebouwen en projecten op het WG-terrein

Het WG-terrein heeft een rijke historie.

In de 20ste eeuw was het een groot ziekenhuis complex met afdelingen verspreid over verschillende gebouwen. Ieder gebouw had een eigen specialisme. Tegenwoordig zijn de gebouwen weer een eigen leven gaan leiden, en hier kun je zien hoe de ontwikkeling geleid heeft tot een andere invulling in loop van de tijd.

In het rood op de afbeelding de oude situatie.
De grijze plattegrond daaronder laat zien welke gebouwen er staan in het jaar 2000.
Deze kaart laat niet zien welke veranderingen er sinds 2000 op het wg-terrein plaatsvonden.

plattegrond wg-terrein in 2 lagen : vroeger en in het jaar 2000

Poortgebouw #17

Nu : woningen,gezondheidscentrum
Vroeger : administratiekantoor van het Wilhelmina Gasthuis
Eigenaar : Cooperatieve Woonvereniging Wilhelmina
Links : wgpoortgebouw.nl

Amsterdams Ondernemerscentrum (AOC) #20

Nu : Bedrijfsverzamelgebouw
Vroeger : chirurgiegebouw
Eigenaar/beheerder : Cocon BV
Links : aocondernemerscentrum.nl
Architect : E.P. Messer Gebouwd in : 1932/1933
Nog vroeger : lokatie van het oude Pesthuis (1634)
Het oude Pesthuis werd na heftige discussies in 1936 gesloopt, waarna het chirurgiegebouw kon worden uitgebreid en zijn huidige vorm kreeg.

PAL-gebouw (paviljoen 10) #10

Nu : Bedrijfsverzamelgebouw
Vroeger : Pathalogisch anatomisch laboratorium (PAL)
Eigenaar/beheerder : stadsdeel Oud-West/ privaat eigendom
Link : lab111.nl

Paviljoen 18 en 19

Nu : ateliers
Vroeger : Vrouwenkliniek
Eigenaar/beheerder : WBV Het Oosten – in 2008 opgegaan in Stadgenoot
Huurdersorganisatie : Stichting Atelier WG
Gebouwd in : 1898
De paviljoens 18 en 19 werden door de gemeente in eerste instantie voor 5 jaar verhuurd aan kunstenaars en een aantal bedrijven en instellingen. Na die tijd zouden de gebouwen gesloopt worden om plaats te maken voor de vestiging van het Andreasziekenhuis dat naar het WG-terrein zou worden verplaatst. Door bezuinigingen in de gezondheidszorg ging dit plan niet door en zijn zowel paviljoen 18 als 19 behouden gebleven en vormen nu een van de grootste kunstenaarskolonies in Amsterdam.

Paviljoen 1 en 2

Nu : Woon en werkruimtes
Vroeger : interne geneeskunde (pav. 1) en neurologie/neurochirurgie (pav. 2)
Eigenaar : WBV Het Oosten – in 2008 opgegaan in Stadgenoot
Beheerder/huurder : Woon- & Werkvereniging WG-terrein
Gebouwd in : 1891-1893
Verbouwd in : 1992-1994 Architect : Rataplan Architecten
Link : wg-terrein.nl